Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus

Juurdepääsetavus

Teksti suurus

This site uses the Open Source Content Management System Plone and has been designed to be completely accessible and usable, working in accordance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG v1.0). If there is anything on this site — accessibility or validation related — that is not according to the standard, please contact the Saidi haldajad, and not the Plone Team.

Juurdepääsuklahvid

Juurdepääsuklahvid (Access keys) on mõeldud selleks, et sa saaksid liikuda selles portaalis klaviatuuri abil.

Põhjalikumat teavet juurdepääsuklahvide kohta saab siit: W3C Accessibility Guidelines.

Kasutatavad juurdepääsuklahvid

Selles portaalis kasutatavad juurdepääsuklahvid on valitud vastavalt rahvusvahelistele soovitustele. Need on sellised:

  • 1 — Home Page
  • 2 — Skip to content
  • 3 — Site Map
  • 4 — Search field focus
  • 5 — Advanced Search
  • 6 — Site navigation tree
  • 9 — Contact information
  • 0 — Access Key details

Juurdepääsuklahvide kasutamine erinevates veebibrauserites

Internet Explorer 5+ (Windows)
Hoides all Alt klahvi, vajuta juurdepääsuks vajalikku numbri- või täheklahvi, lase mõlemad lahti ja seejärel vajuta ENTER.
Firefox, Mozilla and Netscape 7+ (Windows)
Hoides all Alt klahvi, vajuta juurdepääsuks vajalikku numbri- või täheklahvi.
Firefox, Mozilla and Netscape 7+ (Mac OS X)
Hoides all Ctrl klahvi, vajuta juurdepääsuks vajalikku numbri- või täheklahvi.
Safari and Omniweb (Mac OS X)
Hoides all Ctrl klahvi, vajuta juurdepääsuks vajalikku numbri- või täheklahvi.
Konqueror (Linux)
Hoides all Ctrl klahvi, vajuta juurdepääsukoodile vastavat tähte või numbrit.
Internet Explorer 4 (Windows)
Hoides all Alt klahvi, vajuta juurdepääsuks vajalikku numbri- või täheklahvi.
Internet Explorer 5+ (Mac)
Hoides all Ctrl klahvi, vajuta juurdepääsuks vajalikku numbri- või täheklahvi.
Internet Explorer 4.5 (Mac)
Juurdepääsuklahvide toetus puudub - kasuta palun mõnda teist brauserit.
Netscape 6 ja varasemad (kõik platvormid)
Juurdepääsuklahvide toetus puudub - kasuta palun mõnda teist brauserit.

Juurdepääsetavus

Omades teadmisi selle kohta, kuidas erinevad inimesed kasutavad Internetti, võtsime endile eesmärgiks luua veebikeskkond, mis oleks lihtne ja hästikasutatav kõikidele inimestele.

Valideerimine

Sait on loodud, kasutades XHTML 1.0 ja CSS ning toetudes W3C spetsifikatsioonile, sest meie arvates peavad kasutatavus ja juurdepääsetavus omama usaldusväärset alust. Kui selles saidis midagi ei valideeru korrektselt, siis palun võta ühendust administraatoriga: Saidi haldajad, aga mitte Plone meeskonnaga.

We have also endeavoured to achieve AA accessibility as measured against version 1.0 of the WCAG. We are aware however, that a number of the checkpoints of the WCAG are subjective — and although we are sure that we have met them squarely, there may be instances where interpretation may vary.


Loodud Plone, Avatud Lähtekoodiga Sisuhaldussüsteemi, abil