Personal tools
You are here: Home Nihkelaine interaktsioon pikipragudega plaatides ja torudes / Scattering of shear type guided wave mode from axially aligned defects in plates and pipes
Document Actions

Nihkelaine interaktsioon pikipragudega plaatides ja torudes / Scattering of shear type guided wave mode from axially aligned defects in plates and pipes

by Andrus Salupere last modified 2008-12-12 16:04

Madis Ratassepp, TTÜ mehaanikainstituut

What
When 2009-01-19
from 16:00 to 17:00
Add event to calendar vCal
iCal

Madis Ratassepp on TTÜ mehaanikainstituudi doktorant, kes on alates 2006. aastast olnud doktoriõpingute raames Londonis, Imperial College, NDT Group

Ettekande teesid:

Konstruktsioonide mittepurustav kontroll, mis põhineb ultrahelilainetel, on tänapaeval aktuaalne mitmetes tööstusharudes, kus on vajalik hinnata konstruktsiooni töökindlust võimalike õnnetuste vältimiseks. Selliste probleemide hulka kuuluvad näiteks praod ja muud defektid suurtes metallsetes plaadilaadsetes objektides ja torustikes. Kontrollmeetodi idee seisneb selles, et uuritavasse konstruktsiooni saadetakse kindlate karakteristikutega ultrahelisignaal, mis siis peegeldudes iseärasustelt võimaldab kirjeldada selle omadusi. Selle töö eesmärk on vaadelda nihkelainete hajumist plaatides ja torudes tekkinud pragudel, mis on suunatud laine levimise suunas. Kasutades lõplike elementide meetodit, uuritakse hajunud lainevälja muutusi sõltuvana kontrollsignaali sagedusest, prao pikkusest ja sügavusest ning toru diameetrist. Selgub, et laine interaktsioonil praoga tekivad prao pinnal uued lained, mis siis praol edasi-tagasi levides jälle energiat umbritsevasse materjali kiirgavad. Näidatakse, et üldjuhul tagasipeegeldunud laine energia suureneb, kui kasvavad prao sügavus ja prao pikkus. Leitakse, et torudes on võimalik avastada pragusid, mis on sügavamad kui 70% toru seina paksusest. Numbrilisi tulemusi kontrolliti eksperimentaalselt, kasutades kommertsultraheliseadmeid.


Powered by Plone, the Open Source Content Management System