Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Eestikeelne koduleht Uudised
Tegevused dokumentidega

Uudised

by Mati Kutser viimati muudetud 2012-04-04 12:06


Tunnustus P.Saari uurimisgrupi tulemustele

Akadeemik  Peeter Saari juhitava töögrupi artikkel P. Piksarv et al. "Diffraction
of ultrashort Gaussian pulses within the framework of boundary diffraction
wave theory" valiti IOPscience  publitseeritavas ajakirjas Journal of Optics parimate
artiklite hulka.

http://iopscience.iop.org/collections?collection_type=SELECT&journal=2040-8986&subject=&online_date=all&navsubmit=Go

 

vene teadlaste külalskäik

30. märtsil külastasid Küberneetika Instituuti Venemaa Teaduste Akadeemia asepresident N.P.Laverov, Maa-teaduste osakonna juhataja A.O.Gliko ja välisprojektide osakonna juhataja Y.K.Shiyan.


Loodud Plone, Avatud Lähtekoodiga Sisuhaldussüsteemi, abil