Personal tools
You are here: Home Eestikeelne koduleht Uurimisrühmad Uute optika- ja spektroskoopiameetodite arendamine ja rakendamine materjali- ja plasmauuringutes
Document Actions

Uute optika- ja spektroskoopiameetodite arendamine ja rakendamine materjali- ja plasmauuringutes

by Mati Kutser last modified 2012-03-29 10:26

Valguslaineimpulsside levi, -lokalisatsiooni ja -konversiooni teoreetiline ja eksperimentaalne uurimine dispergeerivates ja mittelineaarsetes keskkondades ning footonkristallkiududes.

Uuringuid arendatakse  järgmistes omavahel seotud suundades, mis ühtlasi toetavad TÜFI põhisuundi materjaliteaduse alal. Valguslaineimpulsside levi, -lokalisatsiooni ja -konversiooni teoreetiline ja eksperimentaalne uurimine dispergeerivates ja mittelineaarsetes keskkondades ning footonkristallkiududes. Optiliselt indutseeritud struktuurimuutuste ja relaksatsiooni teoreetiline ja eksperimentaalne uurimine aatomites, inertgaasieksimeerides ja -kristallides ning plasmas, ning mitteintrusiivse ruumilis-ajalise optilise diagnostika meetodite arendamine kõrgrõhulise gaaslahendusplasma on-line monitooringuks. Ülikõrge aeglahutusega optiliste ja VUV/XUV spektroskoopia eksperimentaalsete ja teoreetiliste meetodite ning tarkvara arendamine. Katseseade


Powered by Plone, the Open Source Content Management System