Personal tools
You are here: Home Eestikeelne koduleht Uurimisrühmad
Document Actions

Uurimisrühmad

Up one level

CENSi uurimistemaatika koosneb 5 alateemast: 1)mittelineaarne dünaamika ja komplekssüsteemid, 2) Lainetuse dünaamika ja rannikutehnika, 3) Südamelihaserakkude adeniinnukleotiidide kompartmentatsiooni struktuursete ja funktsionaalsete aspektide analüüs, 4) keerukate mittelineaarsete juhtimissüsteemide süntees, 5) uute optika- ja spektromeetriameetodite arendamine ja rakendamine materjali- ja plasmauuringutes.

Mittelineaarne dünaamika ja komplessüsteemid by Mati Kutser — last modified 2011-12-27 14:11
Uuringute põhisuunad: Mittelineaarne dünaamika, mikrostruktuuriga materjalide käitumine dünaamilistel koormustel, solitonid ja üksiklained, akustodiagnostika, fraktaalsus, ökonofüüsika, klaveri akustika, integraalne fotoelastsus ja fotoelastsustomograafia, integrodiferentsiaalvõrranditele püstitatud pöördülesanded.
Lainetuse dünaamika ja rannikutehnika by Mati Kutser — last modified 2011-12-27 14:24
Uuringud keskenduvad komplekssetele ja mittelineaarsetele nähtustele lainete dünaamikas ja rannikutehnikas ning matemaatiliste meetodite rakendamisele laineuuringutes. Uurimisvaldkond hõlmab muuhulgas pika laine teooriat ja rakendusi, pinnalainete modelleerimist, lainekliima uuringuid ja lainetusega seotud nähtusi rannikutehnikas, rakendustega rannikupiirkonna integreeritud halduses.
Südamelihasrakkude adeniinnukleotiidide kompartmentatsiooni struktuursete ja funktsionaalsete aspektide analüüs by Mati Kutser — last modified 2011-12-27 14:25
Uuringud toimuvad biofüüsika ning bioenergeetika vallas, keskendudes südamerakus toimuvate protsesside uurimisele. Kasutades nii eksperimentaaltööd kui matemaatilist modelleerimist uuritakse rakusisest kompartmentatsiooni ning difusioonitakistusi ning nende mõju rakuenergeetikale; mitokondrite funktsionaalse struktuuri mõju rakuhingamisele; energia ülekande mehhanisme rakkudes ning südameraku mehaanika ning energeetika omavaheline seost.
Keerukate mittelineaarsete juhtimissüsteemide süntees by Mati Kutser — last modified 2011-12-29 16:58
Mittelineaarsed ja robustsed juhtimissüsteemid, juhtimissüsteemide modelleerimine, õppimine ja planeerimine robotsüsteemides, sard- ja hajussüsteemide testimise ja verifitseerimise formaalmeetodid.
Uute optika- ja spektroskoopiameetodite arendamine ja rakendamine materjali- ja plasmauuringutes by Mati Kutser — last modified 2012-03-29 10:26
Valguslaineimpulsside levi, -lokalisatsiooni ja -konversiooni teoreetiline ja eksperimentaalne uurimine dispergeerivates ja mittelineaarsetes keskkondades ning footonkristallkiududes.

Powered by Plone, the Open Source Content Management System